Disclaimer Spotlight Webdesign

Disclaimer Spotlight Webdesign

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Spotlight Webdesign (Kamer van Koophandel 76675955), hierna te noemen SW, verleent u hierbij toegang tot spotlight-webdesign.nl en publiceert hier ter informatie teksten en andere materialen. SW behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op spotlight-webdesign is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Spotlight Webdesign.

Gebruik van de website spotlight-webdesign.nl

Spotlight Webdesign garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Spotlight Webdesign wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Beperkte aansprakelijkheid

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel SW zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SW.

Voor spotlight-webdesign.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan SW nimmer aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden aanvaarden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door SW niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Auteursrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal zoals Afbeeldingen van SW en logo’s) berusten bij Spotlight Webdesign. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SW, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Overig

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Gebruikte afbeeldingen en iconen

Een aantal afbeeldingen en iconen die gebruikt worden op de website zijn niet van SW, met uitzondering van het grafisch materiaal van de medewerkers van SW. Hiernaast maken wij gebruik van stockphoto’s. Hieronder volgt een lijst van stockmateriaal dat is gebruikt en waarvan de herkomst verplicht vermeld moet worden:

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Bezwaren

Heeft u bezwaar tegen een onderwerp en/of de getoonde afbeelding of heeft u vragen/opmerkingen, dan kunt u dat kenbaar maken via info@spotlight-webdesign.nl

28 mei 2020