Privacyverklaring Spotlight Webdesign

Privacyverklaring Spotlight Webdesign

Let op: het kopiëren en/of vermenigvuldigen van deze privacyverklaring is schending van copyright.

Wij van Spotlight Webdesign willen benadrukken dat we te allen tijde nooit de intentie hebben om roekeloos met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Daarnaast zullen wij nooit gegevens en informatie verspreiden of doorverkopen een derden. We vinden het belangrijk dat bezoekers goed op de hoogte zijn en wij raden aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. De informatie die wij verzamelen dienen een van de volgende doelen:

 • Het verbeteren van ons aanbod en onze diensten. We kijken welke pagina’s het meest worden bezocht.
 • Om u nog beter van dienst te kunnen zijn.

Spotlight Webdesign, gevestigd aan de Schoutenstraat 19A 1211 BM Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Op deze pagina vindt u tevens de verplichte meldingen volgens de AVG wet.

Contactgegevens

Spotlight Webdesign
Schoutenstraat 19A
1211 BM Hilversum
info@spotlight-webdesign.nl
www.spotlight-webdesign.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Spotlight Webdesign verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via formulieren op de website of via e-mail.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Interesse in geboden diensten
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over uw activiteiten op de website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op info@spotlight-webdesign.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Om u te mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
 • Spotlight Webdesign analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten en services af te stemmen op uw voorkeuren
 • Spotlight Webdesign verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Daarnaast verwerken we de gegevens die u zelf aanlevert, zoals informatie dat via het contactformulier wordt gestuurd. Wij raden aan om géén privacygevoelige informatie te verstrekken via de website en/of via het contactformulier.

Geautomatiseerde besluitvorming

Spotlight Webdesign neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Spotlight Webdesign) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Spotlight Webdesign bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Type gegevensBewaartermijn
ContactformulierMax. 4 jaar
Inschrijving NieuwsbriefTot het moment van uitschrijving voor de nieuwsbrief.
Aanvraag via e-mailMax. 4 jaar
Overige formulierenMax. 4 jaar
KlantgegevensMax. 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Spotlight Webdesign verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Spotlight Webdesign blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Hieronder een overzicht van de partijen waar Spotlight Webdesign mee samenwerkt:

 • Belastingdienst: ten alle tijden kunnen zij inzage opvragen in de administratie van Spotlight Webdesign
 • Google (Analytics): Zij verwerken de statistieken van de website

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Spotlight Webdesign gebruikt functionele en analytische cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. We gebruiken deze cookies ook om de website te optimaliseren.

Spotlight Webdesign maakt gebruik van de volgende cookies:

 • Functionele cookies
  Noodzakelijke cookies: om naar behoren te kunnen surfen door de site, maken we soms gebruik van cookies. Uw pc onthoudt de indeling die u zelf gemaakt hebt. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.
 • Cookies voor websitestatistieken
  Spotlight Webdesign maakt gebruik van een web analytics pakket (Google Analytics) om te analyseren welke pagina’s het best worden bezocht, via welke browser mensen surfen (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc), of u een groot scherm hebt, etc. Op basis daarvan kunnen we onze website verbeteren. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen dus zijn niet te herleiden naar wie u bent. Ze worden alleen gebruikt om uw bezoek aan onze site te analyseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Spotlight Webdesign en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@spotlight-webdesign.nlOm er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Spotlight Webdesign wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Spotlight Webdesign neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@spotlight-webdesign.nl

Wat wij zelf doen om uw privacy te waarborgen.

 • Onze website wordt regelmatig geüpdatet, ter voorkoming van hackpogingen
 • Wij verzamelen enkel gegevens die echt noodzakelijk zijn om u van dienst te kunnen zijn
 • Onze website is beveiligd met een SSL certificaat

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

Toepasselijk recht

Op de website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de website en disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

30 januari 2020